Przejdź do treści strony

Kwestionariusz nie objął Twojego przypadku.

Pamiętaj, że jeśli masz pytanie lub wątpliwości, konsultacja z lekarzem jest najlepszym oraz rekomendowanym rozwiązaniem.

Kwestionariusz ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest poradą, konsultacją lub diagnozą lekarską.

{"header":"Kwestionariusz nie objął przypadku bliskiej Ci osoby.","subheader":"Przypominamy, że w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości, konsultacja z lekarzem jest najlepszym oraz rekomendowanym rozwiązaniem.","teaser":"Udzielone odpowiedzi nie są charakterystyczne dla stwardnienia rozsianego (SM), jednak nie powinno się ignorować żadnych objawów. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia czy wystąpienia niepokojących objawów, należy jak najszybciej umówić się na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Sprawdź na naszej mapie, gdzie bliska Ci osoba może zgłosić się do lekarza, który ewentualnie wypisze skierowanie na dalsze badania.","mapHeader":"Specjaliści w okolicy"}

Specjaliści w Twojej okolicy

Nie ignoruj objawów

Dowiedz się więcej na temat symptomów, mogących wskazywać na stwardnienie rozsiane i prawidłowości, które towarzyszą ich występowaniu. Poznaj dodatkowe czynniki, jak wiek i płeć, zwiększające ryzyko pojawienia się choroby.

 

Ścieżka pacjenta z SM

Zapoznaj się z przebiegiem typowej ścieżki pacjenta – przeczytaj o tym, jak rozwija się choroba, jakie niesie za sobą skutki i jakie są metody efektywnej terapii. Dowiedz się, dlaczego szybkie rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia jest tak ważne w przypadku stwardnienia rozsianego.