Przejdź do treści strony

Diagnozowanie SM – jak przebiega

W diagnostyce stwardnienia rozsianego bierze się pod uwagę objawy zgłaszane przez pacjenta, nieprawidłowości w badaniu neurologicznym oraz wyniki badań dodatkowych. Duże znaczenie odgrywa badanie rezonansu magnetycznego, które pozwala wykryć obszary demielinizacji, czyli uszkodzenia osłonki mielinowej w obrębie układu nerwowego. W przypadku stwardnienia rozsianego zmiany demielinizacyjne lokalizują się głównie w mózgowiu oraz odcinku szyjnym rdzenia kręgowego.

Nie ma takiego rodzaju badań laboratoryjnych, które byłyby typowe tylko dla tej choroby. Laboratoryjną analizę próbki płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) wykonuje się celem potwierdzenia obecności prążków oligoklonalnych w PMR. Jeżeli znajdują się one w płynie mózgowo-rdzeniowym, zaś nie ma ich w surowicy krwi, świadczy to o reakcji immunologicznej toczącej się w układzie nerwowym. Stwierdzenie obecności prążków oligoklonalnych w PMR nie jest jednak jednoznaczne z postawieniem rozpoznania stwardnienia rozsianego, ponieważ zdarza się to również w przypadku innych chorób układu nerwowego.

Dla postawienia diagnozy stosuje się także inne badania, m. in. badanie potencjałów wywołanych – wzrokowych, słuchowych i somatosensorycznych (stymulacja czuciowych nerwów obwodowych) – czyli zapis elektrycznej aktywności kory mózgowej po stymulacji bodźcami. W badaniu wzrokowych potencjałów wywołanych wykorzystuje się bodziec świetlny lub szachownicę na ekranie monitora. W badaniu słuchowym bodźcem jest dźwięk o określonej częstotliwości podany przez słuchawki. W badaniu somatosensorycznym stymuluje się ośrodkowy układ nerwowy przy pomocy pola magnetycznego i sprawdza odpowiedź mięśni.

Kryteria McDonalda z 2017 roku1, uwzględniając ilość i lokalizację rzutów choroby, a także ilość, lokalizację oraz aktywność zmian demielinizacyjnych uwidocznionych w badaniu rezonansu magnetycznego oraz ewentualną obecność prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym, definiują, kiedy można postawić rozpoznanie stwardnienia rozsianego.

 

1. Thompson AJ et al., Lancet Neurol 2017, Published Online December 21, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(17)30470-2

 

Biogen-126601

Podejrzewasz SM u siebie lub bliskiej osoby?

Wypełnij nasz kwestionariusz i sprawdź, czy możesz znajdować się w grupie ryzyka.

Przeczytaj inne nasze artykuły

Zdrowe odżywianie w stwardnieniu rozsianym

Aktywność fizyczna a SM

Stwardnienie rozsiane a ciąża