Przejdź do treści strony

Postacie SM – czym się różnią

Stwardnienie rozsiane nie ma jednorodnego przebiegu klinicznego i można wyróżnić rozmaite postaci tej choroby. Pierwszy epizod wystąpienia objawów sugerujących stwardnienie rozsiane to izolowany zespół kliniczny. Nie spełnia on jeszcze kryteriów rozpoznania choroby, natomiast z pewnością jest ważnym sygnałem dla chorego.

Najczęstsze rodzaje stwardnienia rozsianego to1:
 

Postać rzutowo-remisyjna (ang. relapsing-remitting multiple sclerosis, RRMS)

najczęstsza, w której występują rzuty, związane z pojawianiem się nowych objawów neurologicznych lub zaostrzeniem już istniejących oraz remisje z wycofywaniem się symptomów. Rzut może trwać kilka dni, tygodni lub miesięcy. Ta postać SM odpowiada za około 60-80% wszystkich zdiagnozowanych przypadków.

 

Postać pierwotnie postępująca (ang. primary progressive MS, PPMS)

od początku, w sposób postępujący, narastają objawy kliniczne, które nie ustępują. Prowadzi to do stopniowego pogarszania funkcjonowania i narastania niepełnosprawności, bez nagłych pogorszeń. Tę postać obserwuje się u około 10-15% chorych.

 

Postać wtórnie postępująca (ang. secondary progressive MS, SPMS)

poprzedzona postacią rzutowo-remisyjną, polega na stałej progresji choroby. Występuje zwykle po 10-15 latach u 30-50% chorych, zaś po 25 latach nawet u 90% osób, u których wcześniej pojawiła się postać rzutowo-remisyjna. Jej wynikiem jest postępująca niepełnosprawność.

 

Postać rzutowo postępująca

oprócz stałego wzrostu intensywności objawów, u pacjenta pojawiają się także rzuty.
Rzut to sytuacja, gdy występują objawy neurologiczne, świadczące o ogniskowym uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego. Objawy te zwykle narastają przez pewien czas, a następnie ulegają remisji. Muszą one występować przez co najmniej 24 godziny, z co najmniej miesięcznym odstępem pomiędzy rzutami. Rzuty mogą być łagodne, umiarkowane i ciężkie.

 

1. dane za ptsr.org.pl oraz sm24.pl

 

Biogen-126601

Podejrzewasz SM u siebie lub bliskiej osoby?

Wypełnij nasz kwestionariusz i sprawdź, czy możesz znajdować się w grupie ryzyka.

Przeczytaj inne nasze artykuły

Zdrowe odżywianie w stwardnieniu rozsianym

Aktywność fizyczna a SM

Stwardnienie rozsiane a ciąża