Skip to main content

Rodzaje objawów w stwardnieniu rozsianym

Objawów, które mogą wskazywać na stwardnienie rozsiane, jest bardzo wiele i mogą one być całkiem inne u różnych pacjentów. Zasadniczo zależą one od lokalizacji ogniska demielinizacyjnego, które może pojawiać się w mózgu lub rdzeniu kręgowym. Typowe neurologiczne objawy choroby występują w obu postaciach – rzutowo-remisyjnej (RRMS) oraz pierwotnie postępującej (PPMS).

Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego

Objawy nietypowe dla SM

 • Objawy obustronne
 • Brak bólu, ciężki ból stały, ból > 2 tygodni
 • Ciężkie zaburzenia ostrości wzroku z progresją, ślepota
 • Zmiany na dnie oka (wybroczyny)
 • Obrzęk tarczy n. II
 • Progresja zaburzeń ostrości

Objawy typowe dla SM

 • Objawy jednooczne
 • Łagodny ból podczas ruchu gałki ocznej
 • Łagodne zaburzenia ostrości wzroku wycofujące się
 • Dno oka prawidłowe
 • Tarcza n. II prawidłowa, rzadko niewielki obrzęk
 • Wycofywanie się zaburzeń widzenia

TRIADA OBJAWÓW ON

1
POGORSZENIE OSTROŚCI WZROKU

Pojawia się w ciągu godzin lub dni, narasta w ciągu 2 tygodni, pacjent zgłasza „rozmywanie obrazu, widzenie przez mgłę”, zaburzenia ostrości wzroku – najczęściej ↓ o 0,5 dioptrii.

2
UPOŚLEDZENIE WIDZENIA BARW

Charakter mieszany (barwy czerwona-zielona i niebieska-żółta).

3
BÓL GAŁKI OCZNEJ

Ból łagodny, podczas ruchu, ustępuje po kilku dniach. Pacjent zgłasza łagodny ból gałki ocznej przy spojrzeniu do boku.

Zespół Pniowy/ Móżdzkowy

Objawy typowe dla SM

 • Porażenie oczne międzyjądrowe
 • Uszkodzenie nerwu VI, nerwu V
 • Wieloogniskowe objawy pniowe: zniesienie czucia na twarzy, zawroty głowy, uszkodzenie słuchu.

Objawy nietypowe dla SM

 • Nagłe pojawienie się objawu
 • Zespół pniowy naczyniowy
 • Neuralgia nerwu V Zmienne-fluktuujące zaburzenia gałkoruchowe
1
Porażenie oczne międzyjądrowe

Zaburzenia przywiedzenia gałki ocznej po stronie uszkodzenia z jednoczesnym oczopląsem w oku odwodzonym. Pacjent zgłasza podwójne widzenie przy spojrzeniu do boku.

2
Porażenie nerwu VI

Utrudnione odwodzenie oka. Pacjent podaje dwojenie poziome obrazu przy spojrzeniu w bok.

3
Uszkodzenie nerwu V:

Pacjent podaje zniesienie czucia w zakresie połowy twarzy (wszystkie trzy gałęzie nerwu V).

4
Ataksja z oczopląsem

Pacjent zgłasza zaburzenia równowagi, koordynacji ruchowej podczas chodzenia, problemy ze skupieniem wzroku w jednym punkcie.

Zespół Rdzeniowy

Objawy nietypowe dla SM

 • Zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia
 • Zespół częściowego uszkodzenia rdzenia
 • Cięte zaburzenia czucia
 • Niedowład kończyny dolnej z korzeniowymi zaburzeniami czucia, z bólem korzeniowym i bólem kręgosłupa
 • Stałe utrzymywanie się objawów

Objawy typowe dla SM

 • Narastanie objawów w ciągu godzin i dni
 • Zespół częściowego uszkodzenia rdzenia
 • Zespół czysto czuciowy
 • Niedowład kończyny dolnej z zaburzeniami czucia, bez bólu
 • Objaw Lermitte’a
 • Samoistna remisja objawów

Objawy Zespołu Rdzeniowego

1
Objaw Lermitte’a:

Pacjent podaje „przechodzenia prądu przez kręgosłup do kończyn dolnych” podczas przyginania głowy do mostka.

2
Pęcherz nadreaktywny

epizody nagłego parcia na mocz, rzadziej problemy z rozpoczęciem mikcji.

3
Zaburzenia czucia w kończynach dolnych
 • Zaburzenia czucia dotyku oraz/lub temperatury, często z współistnieniem czucia opacznego, zwłaszcza w stopach
 • Pacjent zgłasza czucie opaczne – uczucie gorąca najczęściej na stopach, tułowiu
 • Może występować mrowienie, drętwienie, kłucie
4
Postępująca spastyczna parapareza
 • Asymetryczny spastyczny niedowład kończyn dolnych
 • Pacjent często podaje problemy z chodzeniem na dłuższych dystansach, zesztywnieniem, kurczami mięśni kończyn dolnych

Ognisko w rdzeniu piersiowym

 1. Niedowład kończyn dolnych z zaburzeniami czucia, często asymetryczny, obejmujący połowę tułowia i jedną kończynę dolną lub obie kończyny dolne.
 2. Niedowład czuciowo-ruchowy kończyny dolnej.

Ognisko w rdzeniu szyjnym

 1. Niedowład kończyn górnych, często asymetryczny oraz kończyn dolnych z zaburzeniami czucia.
 2. Pacjent zgłasza:
  • wypadanie przedmiotów z ręki,
  • problem z pisaniem, zapinaniem guzików,
  • utykanie,
  • opadanie stopy,
  • uczucie ciężkości nóg po bieganiu, często z towarzyszącym zdrętwieniem kończyn i tułowia.
Przewlekłe zmęczenie
Lęk
Depresja
Zaburzenia poznawcze
Spastyczne skurcze mięśni
Optic Neuritis Study Group The clinical profile of optic neuritis. Experience of the Optic Neuritis Treatment Trial Arch Ophthalmol. 1991;109(12):1673-1678
Toosy AT, Mason DF, Miller DH. Optic neuritis. Lancet Neurol. 2014;13(1):83-99.

Serra A. Chisari CG, Matta M. Eye Movement Abnormalities in Multiple Sclerosis: Pathogenesis, Modeling, and Treatment. Front. Neurol., 05 February 2018  doi.org/10.3389/fneur.2018.00031

Wilkins A. Cerebellar Dysfunction in Multiple Sclerosis. Front Neurol . 2017 Jun 28;8:312.  doi: 10.3389/fneur.2017.00312. eCollection 2017.
DH Miller, BG Weinshenker, M Filippi et al.  Differential diagnosis of suspected multiple sclerosis: a consensus approach. Mult Scler. 2008 Nov; 14(9): 1157–1174. doi: 10.1177/1352458508096878

Poznaj przypadki pacjentów z SM

Rwa kulszowa a stwardnienie rozsiane

Błędne rozpoznanie neuralgii nerwu trójdzielnego

Błędna diagnoza pacjentki w ciąży