Przejdź do treści strony

Profil pacjenta

1

Pacjent zgłaszający co najmniej 1 z poniższych objawów:

Niedowład kończyn i zaburzenia czucia

65%

pacjentów doświadcza niedowładu kończyn i zaburzeń czucia*

Uczucie "przechodzenia prądu przez kręgosłup do nóg"

4%

4% pacjentów z SM cierpiało na ostre zaburzenia ruchowe i niedowład przed postawieniem diagnozy.*

Problemy z chodzeniem

5%

U 5% pacjentów z SM występowały problemy z chodzeniem, zanim została im postawiona diagnoza.*

Problemy z oddawaniem moczu

37%

pacjentów skarży się na problem z oddawaniem moczu*

Podwójne widzenie

60%

pacjentów ma problemy ze wzrokiem*

Zaburzenia czucia z mrowieniem i drętwieniem

43%

pacjentów zgłasza objawy w postaci zaburzeń czucia*

Pogorszenie ostrości wzroku w jednym oku

25%

U 16%-25% chorych na SM pojawia się objaw w postaci pogorszenia ostrości wzroku.*

Zawroty głowy, zaburzenia równowagi

2%

2% pacjentów odczuwało zawroty głowy przed uzyskaniem diagnozy.*

2

Objawy narastają w czasie, zwykle w ciągu 2-3 dni, po czym zatrzymują się na stabilnym poziomie i trwają przez co najmniej 24 godziny.

3

Pacjent może zgłaszać wcześniejsze występowanie podobnych objawów, które ustąpiły samoistnie.

4

Choroba dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn, średnio 3:11.

5

Objawy pojawiają się zwykle między 20 a 40 rokiem życia2.

6

SM występujące wcześniej w rodzinie (krewny 1-szego stopnia)3.

1 Epidemiology of Multiple Sclerosis. Jonathan Howard, MDa, Stephen Trevick, MDb , David S. Younger, MD, MPH, MSc. Neurol Clin. 2016 Nov;34(4):919-939.
2 Multiple Sclerosis. Bassem I. Yamout, MD, FAAN Raed Alroughani, MD. Semin Neurol. 2018 Apr;38(2):212-225.
3 Multiple Sclerosis. Bassem I. Yamout, MD, FAAN Raed Alroughani, MD. Semin Neurol. 2018 Apr;38(2):212-225.