Przejdź do treści strony

3. rzut u maturzystki leczony witaminami

Opis pacjenta

Pacjentka (19 lat), maturzystka zgłosiła się do lekarza POZ z powodu przewlekłego zmęczenia. Objawy wg pacjentki występowały od około roku z nasileniem od kilku miesięcy. W wywiadzie epizodyczne migrenowe bóle głowy z aurą wzorkową, zawroty głowy.

Błędna diagnoza:

W ramach POZ wykonano podstawową diagnostykę laboratoryjną, nie stwierdzono odchyleń. Zalecono suplementację witamin B12 i B6 oraz konsultację psychologiczną. Konsultujący psycholog nie stwierdził zaburzeń, zalecił badanie kontrolne za 6 miesięcy. 

RED FLAGS

Zespół przewlekłego zmęczenia może być jednym z objawów SM niezależnym od rzutów! Wywiad kliniczny ukierunkowany na wcześniejsze występowanie typowych dla SM objawów neurologicznych pozwala na retrospektywną analizę rzutów.

Skutki błędnej diagnozy

3 miesiące później pojawiły się objawy osłabienia siły mięśniowej lewych kończyn zwłaszcza lewej kończyny górnej z niezgrabnością lewej dłoni oraz utykaniem na lewą kończynę dolną. Z tego powodu pacjentka konsultowana neurologicznie. Wykonano badanie MRI głowy, w którym uwidoczniono liczne ogniska demielinizacyjne, z których 3 ogniska uległy wzmocnieniu gadolinem. Pacjentkę przeleczono dożylnie metyloprednizolonem z pełną remisją deficytu neurologicznego, zmniejszeniem objawów zespołu przewlekłego zmęczenia.

Ostateczna diagnoza: stwardnienie rozsiane

Po zgłębieniu wywiadu chorobowego z ukierunkowaniem pacjentki na możliwość wcześniejszego występowania objawów neurologicznych,  u pacjentki potwierdzono przebycie dwóch rzutów. 2 lata wcześniej rzut choroby w postaci epizodu silnych zawrotów głowy z podwójnym widzeniem, który trwał kilka tygodni i który był leczony przez laryngologa betahistyną. Ponadto rok wcześniej zaburzenia ostrości wzroku OP z bólem gałki ocznej trwające do kilku tygodni, które ustąpiły samoistnie. Postawiono rozpoznanie postaci rzutowo remisyjnej SM. Rozpoczęto leczenie immunomodulacyjne.

 

Doświadczenia własne - dr n. med. Iwona Rościszewska-Żukowska, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie.

Zobacz inne przypadki pacjentów

Rwa kulszowa a stwardnienie rozsiane

Błędne rozpoznanie neuralgii nerwu trójdzielnego

Błędna diagnoza pacjentki w ciąży