Przejdź do treści strony

Diagnoza opóźniona przez podanie kortykosteroidów

Opis pacjenta

Pacjentka (22 lata), zgłosiła się do lekarza POZ z powodu utrzymującego się od 5 dni bólu gałki ocznej prawej nasilającego się przy spojrzeniu do boku, z towarzyszącym „przymglonym widzeniem”. Z tego powodu skierowana na konsultację okulistyczną.

 

Błędna diagnoza: podanie sterydów przed badaniem MRI mogło ograniczyć uwidocznienie aktywnych ognisk demielinizacyjnych (wzmacniających się po podaniu kontrastu gadolinowego), tym samym opóźniając rozpoznanie.

Konsultujący okulista poza pogorszeniem ostrości wzroku w OP o 0,5 dioptrii, nie stwierdził odchyleń w badaniu okulistycznym, z podejrzeniem PZNW skierował pacjentkę do Oddziału Okulistycznego. Do leczenia włączono metyloprednizolon podawany dożylnie. W 3 dobie hospitalizacji wykonano badanie MRI głowy, w którym uwidoczniono liczne ogniska demielinizacyjne zlokalizowane w miejscach typowych dla SM, nie stwierdzono zmian ulegających wzmocnieniu gadolinem. Pacjentkę przeleczono pełną kuracją sterydową.

RED FLAGS

Podanie sterydów przed badaniem MRI mogło ograniczyć uwidocznienie aktywnych ognisk demielinizacyjnych (wzmacniających się po podaniu kontrastu gadolinowego), tym samym opóźniając rozpoznanie.

Skutki błędnej diagnozy

Po zakończeniu leczenia okulistycznego chorą skierowano do oddziału neurologicznego celem dalszej diagnostyki. W oddziale neurologicznym wykonano badanie MRI głowy, w którym nie uwidoczniono nowych zmian demielinizacyjnych, ani zmian Gd+ oraz MRI odcinka C, w którym uwidoczniono w obrębie rdzenia na poziomie C2 ognisko demielinizacyjne Gd-. Wykonano NL, nie stwierdzono obecności prążków oligoklonalnych. W oparciu o kryteria diagnostyczne postaci rzutowo-remisyjnej SM – kryteria McDonalda 2017 – do rozpoznania choroby konieczne było wykazanie rozprzestrzenienia w czasie. A więc oczekiwanie na kolejny rzut choroby lub uwidocznienie nowych ognisk demielinizacyjnych w badaniu MRI.

 

Ostateczna diagnoza: stwardnienie rozsiane

W kontrolnych badaniach MRI mózgu wykonanych po 3 i po 6 miesiącach nie stwierdzono nowych zmian demielinizacyjnych. Po 12 miesiącach od pierwszych objawów u pacjentki wystąpił kolejny rzut w postaci drętwienia z niedowładem prawych kończyn, co pozwoliło na ostateczne postawienie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia immunomodulacyjnego.

 

Doświadczenia własne - dr n. med. Iwona Rościszewska-Żukowska, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie.

Zobacz inne przypadki pacjentów

Rwa kulszowa a stwardnienie rozsiane

Błędne rozpoznanie neuralgii nerwu trójdzielnego

Błędna diagnoza pacjentki w ciąży